Cơ Quan Tiền Đình

Tầm quan trọng của cơ quan tiền đình không còn quá xa lạ nhiều người

Khái niệm “tiền đình” không còn quá xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên không hẳn tất cả chúng ta đều hiểu rõ về cấu tạo và vai trò của cơ quan này đối với sức khỏe con người. Tiền đình là một hệ thống thuộc hệ thần kinh nằm ở phía sau ốc tai