người già

Mất ngủ nên đi khám chuyên khoa tâm thần ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe

Bà Ngà tự mua Seduxen uống nhưng phải uống 1,5 viên rồi 2 viên mỗi tối. Khi không mua được Seduxen, người bán thuốc “gợi ý” dùng thuốc khía (Lexomil 6 mg), bà Ngà cũng mua uống 3 khía, 4 khía, rồi 6-8 khía mới ngủ được. Có lần tìm được vỉ Seduxen còn sót,