sử dụng thuốc ngủ

Mất ngủ nên đi khám chuyên khoa tâm thần ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe

Bà Ngà tự mua Seduxen uống nhưng phải uống 1,5 viên rồi 2 viên mỗi tối. Khi không mua được Seduxen, người bán thuốc “gợi ý” dùng thuốc khía (Lexomil 6 mg), bà Ngà cũng mua uống 3 khía, 4 khía, rồi 6-8 khía mới ngủ được. Có lần tìm được vỉ Seduxen còn sót,

Mất ngủ ở người cao tuổi khó duy trì giấc ngủ khoảng 30 – 45% người

Mất ngủ Mất ngủ được định nghĩa là ngủ ít hơn so với bình thường trên 2 giờ mỗi ngày. Ví dụ một người trước đây ngủ 8 giờ mỗi ngày, giờ chỉ ngủ được 5 giờ, người đó đã bị coi là mất ngủ. Mất ngủ biểu hiện là khó vào giấc ngủ hoặc